Varjenje je široko uporaben postopek v številnih industrijah, še posebej razširjeno pa je varjenje aluminija. Gre za metodo, ki ima svojo dolgo tradicijo, pri čemer pa so se prvotni načini varjenja sčasoma kar precej predrugačili. Nenehno iskanje novih načinov za povečanje učinkovitosti postopka, obenem pa tudi za znižanje stroškov varjenja, je privedlo do t. i. robotskega varjenja aluminija (seveda pa tudi drugih materialov), ki se je v zadnjem obdobju izjemno razširilo.

Prednosti robotskega varjenja aluminija in drugih vrst pločevine

Razlogov, zakaj dobiva robotsko varjenje aluminija in drugih mate rialov prednost pred klasičnimi, ročnimi načini varjenja, zagotovo ne manjka. V prvi vrsti je to možnost izdelave praktično identičnih proizvodov, kar je bilo s klasičnimi načini varjenja precej težje, večinoma pa skoraj nemogoče doseči. Varjenje aluminija in drugih vrst pločevine s pomočjo robota je poleg tega tudi precej hitrejša možnost, ki je večinoma smiselna tudi z vidika znižanja stroškov. 

Varjenje kovin

Kdaj so boljša izbira tradicionalni načini varjenja?

Robotsko varjenje nedvomno predstavlja velik preskok v številnih ozirih, kljub temu pa imajo v določenih situacijah vendarle še vedno prednost bolj tradicionalni pristopi. Uporaba robota je z vidika racionalizacije stroškov postopka smiselna predvsem takrat, kadar potrebujemo večje število identičnih proizvodov, saj je lahko v nasprotnem primeru vsakokratno prilagajanje programa precej zamudno. V tovrstnih primerih tako raje uporabimo klasično varjenje, ki je poleg tega še vedno edina opcija takrat, ko izvajamo dela na terenu. Izbira postopka mora biti torej kljub številnim prednostim uporabe robota izvedena premišljeno, z upoštevanjem konkretne situacije oziroma razpoložljivih pogojev.

Skitti vam ponuja še ostale profesionalne storitve obdelave kovin kakor je krivljenje pločevine in peskanje kovinskih izdelkov.

Varjenje aluminija Ljubljana