Stiskanje je postopek preoblikovanja pločevine, sestavljen iz dveh ključnih korakov. V prvem koraku se pločevina preoblikuje med dvema orodjema stiskalnice (ekscentrična stiskalnica), in sicer med zgornjim delovnim delom – patrico in spodnjim fiksnim delom - matrico. Postopek pozicioniranja obdelovanca poteka ročno ali s pomočjo manipulatorja, ki obdelovanec premika v različne položaje preoblikovanja. Na ta način se ravna plošča preoblikuje v sferično obliko oz. v tako imenovani krožnik, ki je nato pripravljen na drugi korak obdelave. V primeru kalot in izdelkov, ko robljenje ni potrebno, se stiskanje zaključi.

Ekscentrične in hidravlične stiskalnice, pogovorno pogosto tudi preše, so najpogostejši stroji in naprave v kovinarski industriji za serijsko hladno predelavo kovine (t.j. rezanje, stiskanje ipd.). Ekscentrična stiskalnica električno energijo pretvori v mehansko silo, ki je potrebna za predelavo oz. oblikovanje kovine, tovrstni delovni postopek se imenuje tudi »štancanje« (angl. stamping). Osnovni material, ki ga predelujejo s tovrstnimi napravami, je pločevina v traku ali ploščah, različnih debelin in različnih sestav kovin. Največje povpraševanje po izdelkih, izdelanih s tovrstnim postopkom, je s strani avtomobilske ter elektro industrije.

Za izdelavo velikih serij izdelkov široke porabe, ki morajo biti poceni, uporabljamo različne izvedbe ekscentričnih stiskalnic – štanc. Moč, ki jo ima ekscentrična stiskalnica, je odvisna od namebnosti. Za postopke preoblikovanja večjih površin pločevine, npr. v industriji velikih gospodinjskih strojev, avtomobilski industriji in podobni panogi, tam torej, kjer se srečujemo s postopki globokega vleka, iztiskovanja, odrezovanja in hkratnega upogibanja velikih kosov, uporabljamo hidravlične stiskalnice.

Stiskanje pločevine

HIDRAVLIČNE STISKALNICE (PREŠE) ZA HLADNO IN TOPLO PREOBLIKOVANJE KOVIN

Hidravlične stiskalnice poleg strojnih kladiv in mehaničnih stiskalnic (ekscentrična stiskalnica) predstavljajo najpomembnejšo vrsto strojev za preoblikovanje kovine, predvsem za stiskanje, upogibanje, izrezovanje, ravnanje in iztiskanje. Hidravlične stiskalnice so lahko enosistemske, dvosistemske ali tri oz. večsistemske. Enosistemske hidravlične preše imajo samo eden hidravlični cilinder, praviloma zgoraj. Dvosistemske imajo ob zgornjem hidravličnem cilindru še spodnji hidravlični cilinder, ki je praviloma za dve tretjini šibkejši, kot je glavni, zgornji. Drugi cilinder nam omogoča uporabo izmetal - prečk, s katerimi "izvržemo" oziroma ločimo upognjen ali izvlečen pločevinasti izdelek od matrice. Tri oz. večsistemske stiskalnice imajo znotraj zgornjega paha še eden hidravlični cilinder. Z zunanjim pahom pločevino v tem primeru pridržimo (fiksiramo), da se nam ne deformira, z notranjim pahom pa nato izvedemo operacijo vlečenja ali upogibanja.

V podjetju Skitti nudimo stiskanje pločevine na ekscentrični in hidravlični stiskalnici z udarno silo od 5 do 250 ton. Stiskanje dopolnjujejo tudi storitve, kot so laserski razrez, krivljenje, varjenje in peskanje.

Hidravlične stiskalnice za stiskanje