Varjenje je postopek spajanja dveh materialov, katerega rezultat je nov, celovit izdelek. Za dosego optimalnih rezultatov je ključnega pomena izbira najbolj primernega postopka glede na materiale, ki jih želimo spojiti, njihove lastnosti ter želen končni produkt.

Ena izmed najbolj široko uporabnih, učinkovitih in priljubljenih metod varjenja, ki nam po več kot 70 letih konstantnega razvoja in izboljševanja postopka danes omogoča izdelavo visokokakovostnih zvarov tudi za industrijske namene, je tako imenovano obločno varjenje MIG/MAG. Gre za postopek varjenja z golo varilno žico v zaščitni atmosferi plina, ki ga uporabljamo za spajanje različnih materialov, vse od železa in aluminija do nerjavečega jekla (inox) in drugih kovin.


Pri postopku MIG (Metal Inert Gas) varilni aparat, kot nam že kratica pove, uporablja inertni plin Argon, pri postopku MAG (Metal Active Gas) pa varilni aparat uporablja aktivni plin CO2 ali mešanico Argona in CO2. Varjenje MIG/MAG je tako mogoče izvajati z uporabo istega stroja, pri čemer varilni aparat uporabi ustrezen plin glede na željen postopek. Med varjenjem MIG/MAG zaščitni plin obliva varilno žico in zvar. Plin stabilizira oblok in preprečuje oksidacijo zvara (podobno kot plašč elektrode pri elektro-obločnem varjenju).

Zaradi uporabe različnih zaščitnih plinov se postopka varjenja MIG in MAG kljub njuni osnovni podobnosti razlikujeta po nekaj specifičnih značilnostih, predvsem iz vidika uporabniške vrednosti. Varjenje MIG tako velja za inovativno, hitro in enostavno ter nudi boljšo kakovost končnega zvara kot MAG varjenje. Slednje je zato najbolj primerno za spajanje preprostih izdelkov, predvsem iz nizko legiranih jekel, medtem ko lahko MIG varjenje uporabljamo tako za spajanje lahkih kovin in njihovih zlitin kot tudi nerjavečega in legiranega jekla. V primerjavi z MAG postopkom so pri varjenju (aluminija) po MIG postopku zvari gladki in čisti, poleg tega tudi ni potrebno odstranjevanje žlindre. Vse to nam omogoča izjemno visoko kvaliteto izpeljane storitve, kar se posledično seveda odraža tudi v visoki kakovosti in vrhunskemu izgledu končnih izdelkov. Še ena pomembna prednost MIG postopka je v tem, da lahko zaradi visokih temperatur, ki se vzpostavijo pri varjenju, z njim varimo materiale večje debeline (do 6 milimetrov), torej tudi ograje, stopnice in velike konstrukcije. Sicer pa postopek MIG uporabljamo pri varjenju, ki ga opravljamo samo v obratih, ne pa na prostem.

Varjenje MIG/MAG je zelo preprosto, zato se lahko dela hitro privadimo. V primerjavi z opremo za elektro-obločno varjenje je oprema oz. varilni aparat MIG/MAG nekoliko dražji, saj zanj potrebujemo izvor električnega toka in jeklenko za plin, vendar se investicija zaradi vseh naštetih prednosti dokaj hitro tudi povrne.

točkovno varjenje na način MIG MAG

Točkovno varjenje je eden izmed zelo razširjenih načinov uporovnega varjenja, katerega podlaga je segrevanje na mestih prehoda toka v točki med elektrodama. Ena od elektrod je togo vpeta, druga pa prosta in ima možnost gibanja. Med njiju vstavimo varjenca in ju stisnemo, pri tem pa vključimo električni tok. Zaradi upora se varjenca v stični točki segrejeta ter se pod pritiskom zvarita.

Točkovno varjenje najpogosteje uporabljamo v avtomobilski industriji, kjer gre za povsem robotizirane procese, sicer pa je izjemno učinkovito za spajanje vseh vrst pločevine. Običajno ga uporabljamo za spajanje jekla in barvne kovine debelosti do debeline 3 mm, pri čemer uporabljamo izmenični ali enosmerni tok visoke jakosti in nizke napetosti – za jekla je napetost nižja, za barvne kovine pa višja.

Material elektrod je odvisen od materiala, ki ga želimo variti. Tako uporabljamo:

  • za jeklo najrazličnejše zlitine bakra, kroma, cirkonija, kobalta;
  • za aluminij elektrolitski baker;
  • za cink ter bakrove zlitine volfram.

 

V podjetju Skitti varjenje MIG/MAG poteka ročno z a-testiranimi varilci (varilni aparat) za železo, nerjavečo pločevino (inox) in aluminij.

Točkovno varjenje inoxa